• ขวดยาฉีด 100ml ใส (reused)
  THB 4.00
 • ขวดยาฉีด 50ml ใส (reused)
  THB 3.00
 • ขวดยาฉีด 20ml ใส (reused)
  THB 2.00
 • ขวดยาฉีด 15ml หนา ใส (Reused)
  THB 1.00
 • ขวดยาฉีด 5ml ใส ( Reused )
  THB 1.00
 • ขวดยาฉีด 10ml ชาใหม่ ใสใหม่
  THB 3.80
 • ขวดยาฉีด 5ml ชาใหม่ ใสใหม่
  THB 3.50