• กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีก แบบ A-B-C
    THB 3.00