กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีก แบบ A-B-C

รหัสสินค้า : 80000000002

กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีก แบบ A ก้นกลม

กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีก แบบ B ก้นเหลี่ยม

กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีก แบบ C ก้นมน

  • บรรจุ ลังละ 500 ใบ


กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีกสีทอง แบบ A ก้นกลม

กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีกสีทอง แบบ B ก้นเหลี่ยม

กระปุกสลัด 6ออนซ์ (180ml) ฝาฉีกสีทอง แบบ C ก้นมน

  • บรรจุ ลังละ 500 ใบ
ราคา


THB 3.00

ราคารวม THB 3.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด