• ซองลามิเนตใส 30ml (75x100mm) ฝาเกลียวล็อค
    THB 3.50
  • ซองลามิเนตใส 50ml (85x130mm) ฝาเกลียวล็อค
    THB 4.50
  • ซองลามิเนตใส 1000ml (170x280mm) ฝาเกลียวล็อค
    THB 8.00