ขวดพลาสติดPET สีชา

รหัสสินค้า : PET0000

ราคา

THB 7.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 7.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ขวดPET 100ml สูง คอตัด สีชา(คอ 24mm) / 7.-

ขวดPET 100ml ผอม รุ่น B คอตัด สีชา(คอ 24mm) / 7.-


ขวดPET 250ml คอตัด สีชา(คอ 24mm) / 8.-

ขวดPET 250ml รุ่น B สีชา(คอ 24mm) / 8.-


ราคาเฉพาะขวด สั่งซื้อ 100 ใบ