ขวดยาเม็ดPVC 150ml ไหล่ลาด ชา ฝาฉีกขาว

รหัสสินค้า : 2021301500202

ราคา

THB 6.50

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 6.50

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ราคาใบละ 6.50 บาท


สินค้าขายเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คละ 208 ใบ