ฟองน้ำกลางบาง

รหัสสินค้า : 1290100010101

ราคา

THB 425.00

ราคารวม THB 425.00

ฟองน้ำกลางบาง สำหรับใส่ในขวดยา


บรรจุถุงละ ครึ่งกิโล มีประมาณ 1060 ชิ้น (+/- 20ชิ้น)

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด