ฟองน้ำกลางหนา

รหัสสินค้า : 1290100020100

ราคา

THB 425.00

ราคารวม THB 425.00

ฟองน้ำกลางหนา สำหรับใส่ในขวดยา


บรรจุถุงละ ครึ่งกิโล มีประมาณ 210 ชิ้น ( +/- 5ชิ้น )

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด