ฟองน้ำ 1 นิ้ว ( ตัด 5ซม. )

รหัสสินค้า : 1290100050107

ราคา

THB 425.00

ราคารวม THB 425.00

ฟองน้ำ 1นิ้ว ( ตัด 5ซม. ) สำหรับใส่ในขวดยา


บรรจุถุงละ ครึ่งกิโล มีประมาณ 650 ชิ้น (+/- 10ชิ้น)

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด