ขวดแก้ว 2ออนซ์(60g) พริกเผา พร้อมฝา

รหัสสินค้า : 1090600600006

ขวดแก้ว 2ออนซ์(60g) พริกเผา

พร้อมฝา

  • ฝาพลาสติกขาว / 3.75 บาท
  • ฝาพลาสติกใส / 3.75 บาท
  • ฝาเหล็กทอง / 4.28 บาท
  • ฝาเหล็กเงิน / 4.28 บาท


บรรจุลังละ 231 ใบ

ราคา


THB 3.75

ราคารวม THB 3.75

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด