ขวดแก้วยาหม่อง 20g พร้อมฝา

รหัสสินค้า : 1090400200000

ขวดแก้วยาหม่อง 20g

พร้อมฝา

  • ฝาพลาสติกขาว / 2.80 บาท
  • ฝาเหล็กทอง / 3.50 บาท
  • ฝาเหล็กเงิน / 3.50 บาท


บรรจุลังละ 360 ใบ

ราคา


THB 2.80

ราคารวม THB 2.80

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด