ขวดหยดSV 5ml./SV Dropper Bottle

รหัสสินค้า : DB106

ขวดหยดSV 5ml ตัวขวดสีใส ฝามี 5 สี

ขวดหยดSV 5ml ตัวขวดสีขาว ฝามี 5 สี

วิธีใช้

ใช้เป็นขวดยาหยอดตา

ใช้ใส่ยาเคมีได้

มีจุกรู

ราคา


THB 1.70

ราคารวม THB 1.70

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด