ฟิล์มหดหุ้มคอขวด Shrink Film

รหัสสินค้า : MS103


ฟิล์มหดเบอร์ต่างๆ ItemCode 

ขนาด Size สี Colour  จำนวนชิ้น

ฟิล์มหดเบอร์ 1 35x20 ขาว 1,000

ฟิล์มหดเบอร์ 2 45x25 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 3 52x28 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 56 56x25 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 48 48x25 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 60 60x30 ใส 500

ฟิล์มหดเบอร์ 66 66x30 ใส พิมพ์ Safety Seal 500

ฟิล์มหดเบอร์ 73 73x25 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 80 83x25 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 95 95x25 ขาว 500

ฟิล์มหดเบอร์ 105 105x25 ขาว 500

ราคา

THB 0.00

THB 0.00

ราคารวม THB 0.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด