5 ความสำคัญของฉลากสินค้าหรือโลโก้สินค้าที่ต้องมีในขวดบรรจุภัณฑ์

องค์ประกอบของขวดบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณจดจำแบรนด์ของคุณได้!

 

เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ การจะเลือกซื้อสินค้าอะไรจากแบรนด์ไหน ความน่าเชื่อถือของแบรนด์เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก และมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่ประกอบไปด้วยพรีเซ็นเตอร์, แพ็คเกจจิ้ง ขวดบรรจุภัณฑ์, ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า, เว็บไซต์หรือสถานที่ขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงรีวิวจากผู้ใช้ต่างๆ บนโลกออนไลน์ และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตัวตนที่เด่นชัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณ ทั้งเรื่องของการใช้สี ลวดลายและโลโก้แบรนด์

ฉะนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า โลโก้หรือฉลากของสินค้า เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณดูน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยสร้างการจดจำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำไปปรากฎใน ขวดบรรจุภัณฑ์ แพ็คเกจจิ้ง, นามบัตร, เว็บไซต์หรือโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแบรนด์คุณ อีกทั้งโลโก้และฉลากของสินค้ายังเป็นหนึ่งในการปฏิสัมพันธ์แรกๆ ที่จะสื่อสารเรื่องตัวตนของแบรนด์คุณกับลูกค้า

โลโก้และฉลากของสินค้าที่ดีของขวดบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร?

โลโก้ที่ดี คือโลโก้ที่เห็นแล้วสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณคืออะไร หรืออยู่ในกลุ่มของสินค้าประเภทไหน นอกจากนั้นจะต้องสร้างความแตกต่าง (ในทางที่ดี) จากคู่แข่งกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่สำคัญคือจะต้องสื่อสารความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้ เช่น หากคุณเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นออแกนิกส์ โลโก้ขอแบรนด์จะต้องมี Mood & Tone ที่สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจและรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติหรือความออแกนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี ลวดลายหรือฟ้อนต์ที่ใช้สำหรับชื่อผลิตภัณฑ์

โดยหลักการของการออกแบบโลโก้ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้

• เรียบง่ายน่าจดจำ : โลโก้ที่เรียบง่ายสามารถรับรู้ได้ง่ายกว่า แม้จะมองแวบเดียวและสะดวกต่อการจดจำ มีความชัดเจน ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• มีความเชื่อมโยงกับสินค้าและแบรนด์ : เพราะโลโก้คือตัวแทนของแบรนด์ ดังนั้นโลโก้จึงควรมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริษัท

• ยังโดดเด่นได้แม้จะปรับขนาดให้ใหญ่หรือเล็กลง : เนื่องจากโลโก้ของคุณ ส่วนใหญ่จะถูกนำไปวางไว้ในทุกๆ ที่ที่คิดว่าลูกกลุ่มเป้าหมายจะสามารถเห็นคุณได้ ทั้งที่ ขวดบรรจุภัณฑ์ แพ็คเกจจิ้ง, นามบัตร, เว็บไซต์หรือโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงสื่อโฆษณาทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ฉะนั้นการออกแบบโลโก้ที่ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็ยังโดดเด่นและรู้ได้ว่าเป็นแบรนด์ของคุณ คือคุณสมบัติของโลโก้ที่ดี

ส่วนฉลากสินค้าที่ดี จะต้องทำหน้าที่สื่อสารเรื่องข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณกับผู้บริโภคแบบตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคเกิดสะดุดตากับ ขวดบรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจจิ้งของคุณและเลือกหยิบผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของฉลากสินค้าที่มีข้อมูลของสินค้า (ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขาย) เพื่อจูงใจในลำดับที่สอง ซึ่งลำดับที่สามอาจเป็นราคาหรือโปรโมชั่นที่ดีจนลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ ซึ่งฉลากสินค้าที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

• รายละเอียดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ชื่อสินค้า, โลโก้ และรายละเอียดสำคัญของสินค้า อย่าง สรรพคุณของสินค้า, ราคา, ส่วนประกอบ, ข้อมูลโภชนาการ หรือวันผลิต / วันหมดอายุ เป็นต้น

• การออกแบบที่สวยงามโดดเด่น เพราะในปัจจุบันนั้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีตัวเลือกมากมายให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ฉะนั้นการออกแบบฉลากสินค้าที่ติดบนที่ ขวดบรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจจิ้งของคุณให้สวยงามโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ ก็จะช่วยให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งได้ง่ายๆ

ความสำคัญของฉลากสินค้าหรือโลโก้สินค้าที่ต้องมีในขวดบรรจุภัณฑ์

  1. โลโก้และฉลากสินค้าช่วยดึงดูดความสนใจ : เชื่อหรือไม่? ว่า ในการทำโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจในการขายสินค้ากับลูกค้าเพียง 2 วินาที!!! นอกเหนือจากแพ็คเกจจิ้ง, พรีเซนเตอร์หรือการรีวิวต่างๆ แล้ว โลโก้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง อย่างน้อยถ้าโลโก้สวยๆ ก็สามารถทำให้คนสะดุดตาให้เลือกหยิบหรือหยุดดูผลิตภัณฑ์ของคุณได้

  2. โลโก้และฉลากสินค้าช่วยสร้างความประทับใจแรก : อย่างที่เราได้กล่าวไปในแล้วข้างต้นว่า โลโก้ที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารตัวตนของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ได้ทันที ส่วนฉลากที่ระบุของมูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น จุดขายที่ตรงใจ ก็จะสร้างความประทับใจและสามารถเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่กำลังสนใจผลิตภัณฑ์นั้นๆ เลือกหยิบหรือซื้อของของคุณ

  3. โลโก้และฉลากสินค้าช่วยทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมืออาชีพ : การออกแบบโลโก้หรือฉลากสินค้าที่ดีและเหมาะสมกับประเภทของสินค้า จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และทำให้แบรนด์สินค้าของคุณดูเป็นมืออาชีพจริงใจกับผู้บริโภคมากกว่าสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือโลโก้ที่แสดงตัวตน

  4. โลโก้และฉลากสินค้าช่วยโปรโมทสินค้า : การออกแบบฉลากสินค้าและโลโก้ที่ติดบนที่ ขวดบรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจจิ้งให้สวยงามโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ ในท้องตลาด เพราะมันจะช่วยพรีเซ็นท์สินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณได้เป็นอย่างดีว่า ขายอะไรหรือดีอย่างไร ผ่านโลโก้และฉลากสินค้าที่มีรายละเอียดของลักษณะผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าสามารถสื่อสารได้ตรงใจและความต้องการในขณะนั้น ก็จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณได้มากขึ้น นั่นเอง

  5. โลโก้และฉลากที่ติดอยู่บนแพ็คเกจจิ้งหรือ “ขวดรรจุภัณฑ์” สร้างความแตกต่างจากคุณและคู่แข่งได้ : โลโก้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์จะสร้างการจดจำ หากรวมอยู่กับฉลากสินค้าที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี พร้อมกับติดอยู่ที่แพคเกจจิ้งที่ดูดี องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณดูแตกต่างจากคู่แข่งแบรนดอื่นๆ ได้… ลองจินตนาการดูว่า ขวดสกินแคร์บำรุงผิวที่มีขายอยู่ทั่วไปที่มีรูปแบบเหมือนๆ กัน แต่ก็เลือกสร้างความแตกต่างจากสี ลวดลาย และฟ้อนต์ที่อยู่บน ขวดรรจุภัณฑ์ ซึ่งหากเป็นสกินแคร์ที่จะสร้างความต่างจากแบรนด์อื่น เรื่องความสะอาดปลอดภัยไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ อาจะเลือกใช้สีโลโก้หรือฉลากเป็นสีฟ้าหรือน้ำเงิน มีสัญลักษณ์หรือไอคอนที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้ง่าย เป็นต้น

  6. โลโก้และฉลากสินค้าช่วยเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ได้ : ลำดับต่อมาจากการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว ประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีของการใช้หรือบริโภคสินค้าของคุณ จะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของคุณซ้ำอย่างแน่นอน และสิ่งแรกที่ลูกค้าเหล่านั้นจะมองหา ไม่ใช่แค่ ขวดรรจุภัณฑ์, พรีเซ็นเตอร์หรือ influencer ที่รีวิวสินค้าของคุณ แต่ลูกค้าเหล่านั้นจะมองหาชื่อแบรนด์และโลโก้ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอย่างแรก อีกทั้งคุณยังสามารถนำโลโก้ไปวางไว้ได้ทุกที่ที่คุณคิดว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะสามารถมองเห็นและจดจำคุณได้ เช่น โซเชียลมีเดียต่างๆ, เว็บไซต์, ป้ายโฆษณา, กล่องบรรจุภัณฑ์หรือนามบัตรของคุณ นั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือความสำคัญของของฉลากสินค้าหรือโลโก้สินค้าที่ต้องมีใน “ขวดบรรจุภัณฑ์” ที่สามารถส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจคุณ เพราะนอกจากฉลากสินค้าหรือโลโก้จะช่วยแสดงถึงอัตลักษณ์ของสินค้าคุณได้แล้ว ยังช่วยกระตุ้นอารมณ์เชิงบวก อย่างน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของแบรนด์ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

หากคุณสนใจ ขวดบรรจุภัณฑ์, ขวดสเปรย์, ขวดปั๊ม หรือ กระปุกครีม คุณภาพดีและดีไซน์ที่โดดเด่น สามารถติดต่อสอบถามสินค้าและสั่งซื้อได้ทาง

 

ติดต่อสอบถามสินค้าและสั่งซื้อได้ทาง

Line@ id: @othpackage
คุณแหว๋ว โทร. 084-752-7864
คุณหน่อย โทร. 089-687-5612

จัดส่งต่างจังหวัด หรือ รับสินค้าที่ราชพฤกษ์-พระราม5 ติดต่อ

Line@ id: @sopack
โทร. 02-459-4571 ถึง 8, 063-191-0915 , 086-903-4041 , 098-260-3900 , 081-890-5571