การเลือกขวดแก้วที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

ขวดแก้ว ช่วยให้ทำธุรกิจอาหารของปลอดภัยและพรีเมี่ยมมากขึ้น

ขวดแก้วดีๆ 

ขวดแก้วหรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำมาจากแก้วนั้น เป็นที่นิยมและเหมาะสมสำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ดูสวยงามและพรีเมี่ยมมากขึ้นแล้ว ยังทนต่อความร้อนและไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มที่บรรจุภายในให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีของขวดแก้วที่เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

✔ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ไอน้ำและกลิ่นได้ดี จึงสามารถเก็บความสดใหม่ของสินค้าภายในได้เป็นดี

✔ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วจะมีความเป็นกลางต่อปฏิกิริยาเคมี จึงไม่ทำให้อาหารหรือเครื่องดื่มเกิดความเป็นพิษหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

✔ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย เมื่อขวดบรรจุภัณฑ์มีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นเกาะเปื้อนที่ขวด

ขวดแก้ว สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลโดยการหลอมและขึ้นรูปใหม่แล้วนำกลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์อีกครั้งได้

✔ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วสามารถทำให้เห็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ภายในได้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้

✔ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว ช่วยทำให้สินค้าของแบรนด์หรือธุรกิจอาหารของคุณดูดีและพรีเมี่ยมมากขึ้น

ชนิดของแก้วที่นำมาผลิตเป็นขวดแก้วหรือภาชนะสำหรับใส่อาหารหรือเครื่องดื่ม มีดังนี้

 • แก้วโซดาไลม์ (Soda-lime Glass) : เป็นแก้วที่มีใช้งานโดยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีราคาถูก โดยผลิตจากทราย, โซดาแอชและหินปูนเป็นหลัก นิยมนำมาทำเป็นขวดน้ำ, แก้วน้ำ หรือขวดซอสปรุงรสต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 • แก้วบอโรซิลิเกต (Borosilicate Glass) : คือแก้วที่มีการเติม Boric Oxide ลงไป เพื่อให้สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนได้สูงขึ้นโดยไม่ทำให้แตกร้าวได้ง่าย เพราะมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ ส่วนใหญ่นำไปใช้ในทำเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ แต่สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้นนิยมนำ ขวดแก้ว หรือเป็นภาชนะแก้วที่สามารถเข้าไมโครเวฟ

 • แก้วอลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicate Glass) : แก้วชนิดนี้มีสารอลูมินาและซิลิกาเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนได้ต่ำและมีจุดอ่อนตัวของแก้วสูง ทำให้แก้วชนิดนี้สามารถทนต่อความร้อนและมีความแข็งได้มากกว่าแก้วบอโรซิลิเกต จึงสามารถเข้าเตาอบที่มีความร้อนสูงกว่าไมโครเวฟได้

 • แก้วอัลคาไลน์ เอิร์ท อลูมิโนซิลิเกต (Alkaline-earth Aluminosilicate) : เป็น ขวดแก้ว ที่มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์หรือแบเรียมออกไซด์ ทำให้มีค่าดัชนีหักเหได้ดีจึงมีความเงาและมีประกายเล่นไฟแบบคริสตัล จึงมีความสวยงามมากเมื่อนำมาทำเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารหรือเครื่องดื่ม

 • กลาสเซรามิก (Glass Ceramics) : เป็นแก้วประเภทลิเธียมอลูมิโนซิลิเกตที่มีผงเซอร์โคเนียมออกไซด์ (Zirconium dioxide: ZrO2) และผงไทเทเนียมออกไซด์ (Titanium oxide: TiO2) ผสมอยู่เล็กน้อยทำให้เกิดผลึกในเนื้อแก้ว มีทั้งรูปแบบที่เป็นทึบแสงและโปร่งแสง มีความทนทานมาก สามารถนำไปใช้เป็นภาชนะหุงต้มหรือเป็นแผ่นรองบนเตาหุงต้มได้ แต่มีราคาแพงเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง

 • แก้วไพเรกซ์ (Pyrex) เกิดจากการเติมส่วนผสมของบอโรซิลิเกตลงในแก้วโซดาไลม์ ทำให้มีสมบัติที่ดีขึ้นจึงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแยกเฟสในเนื้อแก้วเป็นหยดกลมของโซเดียมบอเรตที่อยู่ในเฟสของแก้ว ทำให้มีความทนต่อการกระแทก

 • แก้วโอปอล (Opal) : เกิดจากการตกผลึกของ NaF หรือ CaF2 หรือเกิดการแยกเฟสของโอปอลเป็นแก้วสองชนิด มีข้อดีคือต้นทุนการผลิตต่ำ ทนต่อสภาพกรดและด่างได้สูง แต่เมื่อได้รับความร้อนจะแตกง่าย

 • ลามิเนต (Laminate) : หรือสามารถเรียกอีกชื่อได้ว่า Corell เกิดจากการพัฒนาโอปอลให้แข็งแรงโดยวิธีการเคลือบคลุม (Clading) CaF2 ด้วยแร่ในตระกูลอัลคาไลน์เอิร์ทอะลูมิโนซิลิเกต ทำให้ทนต่อกรด-ด่าง มีความแข็งแรงมากขึ้นและทนต่อความร้อนดีขึ้น

ขวดแก้ว หรือภาชนะที่ทำมาจากแก้ว ที่นำมาใช้ในธุรกิจร้านอาหารสามารถแบ่งออกตามประเภทของการใช้งาน ได้ดังนี้

1. ภาชนะบนโต๊ะอาหาร : อาทิ จาน, ชาม, แก้วน้ำ, ขวดเครื่องปรุงรสต่างๆ โดยจะนิยมใช้ชนิดของแก้ว 4 ชนิด ได้แก่ แก้วโซดาไลม์, โอปอล, ลามิเนตและกลาสเซรามิก

2. ภาชนะสำหรับเครื่องดื่ม : โดยทั่วไปภาชนะสำหรับเครื่องดื่มจะมีสมบัติคล้ายกับภาชนะบนโต๊ะอาหาร แต่จะมีสมบัติที่เพิ่มเข้ามาคือ การทนต่อสภาพกรด-ด่าง เพื่อให้เหมาะกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดและด่างสูง ซึ่งนิยมใช้ชนิดของแก้ว 4 ชนิดมาผลิตเป็น ขวดแก้ว ดังนี้

 • เทมเพอร์ดโซดาไลม์ (Tempered Soda-Lime) แก้วชนิดนี้จะมีราคาถูกที่สุด โดยมีส่วนผสมและสมบัติคล้ายแก้วโซดาไลม์ แต่ต้องนำมาผ่านกระบวนการผลิตอีกขั้นตอนคือ การเทมเพอริ่ง (Tempering) ซึ่งเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผลิตภัณฑ์
 • แก้วตะกั่ว (Lead Glass) หรือที่รู้จักกันในชื่อแก้วเจียรนัย (Lead crystal) เป็นกลุ่มที่มีราคาแพงที่สุด โดยต้องมีส่วนผสมของตะกั่วออกไซด์ (PbO) มากกว่า 24 % โดยน้ำหนัก ค่าดัชนีหักเหของแสงในแก้วตะกั่วมีค่าสูงกว่าแก้วชนิดอื่นมาก จึงทำให้แก้วชนิดนี้มีประกายแวววาวสวยงาม
 • แก้วอัลคาไลน์ เอิร์ท อลูมิโนซิลิเกต (Alkaline-earth Aluminosilicate) อย่างที่ทราบกันดีว่าแก้วชนิดนี้มีคุณสมบัติคล้ายแก้วตะกั่ว คือความแวววาวเพราะมีค่าดัชนีหักเหของแสง อีกทั้งยังผลิตง่ายกว่าจึงมีราคาถูกกว่า และมีความทนทานต่อสารเคมีที่มีความเป็นกรด-ด่างมากกว่าแก้วตะกั่วอีกด้วย

  โดยรูปแบบของ “ขวดแก้ว” ที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มส่วนใหญ่นั้น มีให้เลือกใช้กันมีอยู่หลายรูปแบบเช่น
 • ขวดปากแคบ : ใช้บรรจุเครื่องดื่มหรือซอสปรุงรส ฯลฯ
 • ขวดปากฝาจีบ : เช่น ขวดเบียร์, น้ำอัดลม, น้ำอ้อยหรือน้ำตาลสด
 • ขวดปากเกลียวธรรมดา : เช่น ขวดน้ำหวานเข้มข้น, น้ำผักผลไม้ที่เป็นผง เช่น น้ำมะนาวผง, น้ำขิงผง หรือน้ำมะตูมผง
 • ขวดปากเกลียวพิเศษหรือเกลียวปิดฝา : เช่น เครื่องดื่มบำรุงกำลัง หรือขวดเหล้า
 • ขวดปากเกลียวล็อก : เช่น ขวดแยม, ขวดอาหารที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน, ผักดองหรือฟรุตสลัด


3. ภาชนะสำหรับอบอาหาร : คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการใช้ ขวดแก้ว หรือภาชนะที่ทำมาจากแก้วคือ ความทนทานต่อการแตกเมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิความร้อนอย่างฉับพลัน โดยนิยมใช้แก้ว 2 ชนิดคือ กลาสเซรามิก (Glass Ceramics) และแก้วไพเรกซ์ (Pyrex) เพราะทั้งสองชนิดนี้ทนต่อการความร้อนและแรงกระแทกได้สูง

4. ภาชนะสำหรับใช้บนเตา : คุณสมบัติที่ดีของ ขวดแก้ว หรือภาชนะที่ทำมาจากแก้วที่ใช้บนเตาได้ก็คือคล้ายกับการใช้เป็นภาชนะอบอาหาร ก็คือความทนทานต่อการแตกเมื่ออุณหภูมิความร้อนเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยชนิดของแก้วที่นิยมนำใช้เป็นภาชนะบนเตาก็คือ กลาสเซรามิก (Glass-Ceramics) และแก้วอัลคาไลน์ เอิร์ท อลูมิโนซิลิเกต (Alkaline-earth Aluminosilicate)

ทั้งหมดนี้คือ ขวดแก้ว หรือภาชนะที่ทำมาจากแก้วที่นิยมนำมาใช้สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะต้องเลือกใช้ประเภทของแก้วแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการใช้งานในร้านอาหารด้วย เพราะแก้วแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติและความทนทานไม่เหมือนกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้บริโภคด้วย หากคุณกำลังมองหาขวดบรรจุภัณฑ์คุณภาพดี บริษัท โอ้วไถ่ฮง บรรจุภัณฑ์ จำกัด โดยเราเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีประสบการณ์เก่าแก่มานานกว่า 60 ปี เรามีบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ คุณภาพดีมีมาตรฐานสามารถติดต่อสอบถามสินค้าและสั่งซื้อได้ทาง

 

ติดต่อสอบถามสินค้าและสั่งซื้อได้ทาง

Line@ id: @othpackage
คุณแหว๋ว โทร. 084-752-7864
คุณหน่อย โทร. 089-687-5612

จัดส่งต่างจังหวัด หรือ รับสินค้าที่ราชพฤกษ์-พระราม5 ติดต่อ

Line@ id: @sopack
โทร. 02-459-4571 ถึง 8, 063-191-0915 , 086-903-4041 , 098-260-3900 , 081-890-5571